• maksymalna długość komponentu wynosi 24,00 m
  • grubość elementu (ET) 60 mm i 80 mm o szerokości pojedynczego elementu (EW) do 320 mm
  • elementy o grubości (ET) od 100 mm do 260 mm, o szerokości pojedynczego elementu (EW) do 960 mm
  • niestandardowe wymiary: na życzenie
0a7f2256097bba2a0d866e6d184508fd

Definicje skrótów i możliwe wymiary

RD = Głębokość wrębu: 45/60/70 mm: 45/60/70 mm
RW = Szerokość wrębu: 1 -25 mm (skoki 1 mm)
GD = Głębokość żłobienia: 30 mm
GW = Szerokość żłobienia: 15 – 30 mm (skoki 1 mm)
B   = Fazowanie 5 mm (inne wymiary na życzenie)
ET = Grubość elementu: zależnie od profilu: 60 – 260 mm (skoki 20 mm)
EW = Szerokość elementu 200 – 960 mm (skoki 40 mm)

 

Pojedyncze pióro – wpust

Pojedyncze pióro – wpust

Dla grubości pojedynczego elementu (ET) 60 mm

Podwójne pióro – wpust

Podwójne pióro – wpust

Od grubości pojedynczego elementu (ET) 80 mm do 260 mm

 

Żłobienie- Żłobienie

Żłobienie- Żłobienie

Od grubości pojedynczego elementu (ET) 60 mm do 260 mm

Wrąb – Wrąb

Wrąb – Wrąb

Od grubości pojedynczego elementu (ET) 60 mm do 260 mm

 

Żłobienie – Wrąb

Żłobienie – Wrąb

Od grubości pojedynczego elementu (ET) 80 mm do 260 mm

Podwójne pióro – wpust z wrębem

Podwójne pióro – wpust z wrębem

Od grubości pojedynczego elementu (ET) 100 mm do 260 mm

 

Podwójne pióro – wpust ze żłobieniem

Podwójne pióro – wpust ze żłobieniem

Od grubości pojedynczego elementu (ET) 100 mm do 260 mm

Podwójne pióro – wpust ze żłobieniem i wrębem

Podwójne pióro – wpust ze żłobieniem i wrębem

Od grubości pojedynczego elementu (ET) 140 mm do 260 mm